Ž/M kutak

Dobrodošli na Ž/M kutak! 🙂

Znate li što je androginost? Evo što navodi Hrvatska enciklopedija:

androginost (grč. ἀνδρόγυνος: dvospolac), osobina žene ili muškarca da pokazuje i ženske i muške značajke, tj. i one crte osobe koje društvena okolina obično ne očekuje od osobe određenoga spola ili ih tradicionalno pripisuje samo osobama suprotnoga spola. Androginost valja razlikovati od hermafroditizma, jer – osim u rijetkim slučajevima – androgine osobe imaju spolne organe koji odgovaraju njihovu spolu. Neki suvremeni psiholozi smatraju androginost pozitivnom značajkom, koja nas čini sposobnijima za sveukupan život, jer razbija društvene stereotipe o poželjnim muškim ili ženskim značajkama.

Ovo je baš mjesto na kojem želim da razbijamo predrasude o muškarcima i ženama! Smatram da je budućnost u međusobnom poštivanju i balansiranju. Otkrijte koje su muške, a koje ženske snage te otkrijte muškarca/ženu u sebi čitajući ove tekstove. 🙂

Izaberi jednu od kategorija:

  • Ženske priče
  • Njegova priča
  • Balans M/Ž